دکوراسیون منزل ایرانی به سبک مدرن  با مساحت ۱۲۰ متر مربع در کنار نمای آجری سنتی موضوع این بخش است . این ساختمان بسیار زیبا در شهر تهران طراحی و ساخته شده است . از ویژگی های مهم این ساختمان مسکونی ۱۲۰ متری توجه به حریم خصوصی و عمومی و توجه به اصول محیط زیستی است .

مشخصات پروژه :

شرکت طراح : استودیو معماری بوژگان
موقعیت: تهران، ایران
فضا:  ۱۲۰مترمربع
سال : ۲۰۱۳
عکاس: حامد فرهنگی

دکوراسیون منزل ایرانی

نقشه ساختمان مسکونی

طراحی نمای ساختمان

همه چیز در خصوص نیازهایی که کارفرما از پروژه داشت مشخص بود ؛ یک آپارتمان چهار طبقه مسکونی نه چندان بزرگ که شامل یک سالن انتظار، یک طبقه پارکینگ و یک فضای خدماتی در اولین طبقه می باشد. موقعیت پروژه در کوچه ای نزدیک خیابان دولت تهران است.

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

قصد اولیه کارفرمای این پروژه ایجاد واحد هایی به صورت مسکونی بود . در واقع این پروژه اشاره به این مهم دارد که در این منطقه قرار است یک ساختمان مسکونی ساخته شود نه فضایی با هدف تجاری.

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون داخلی منزل ایرانی

قابل توجه ترین نکته در مورد این پروژه در واقع تعریف کارفرمای آن در نخستین روزهای جلسات با تیم طراحان بود: یک خانه طبیعی.

در واقع، او بر دو نکته کلیدی در مورد پروژه اش تأکید کرد: طبیعت و خانه.

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

نقشه ساختمان مسکونی

در گام نخست، تلاش برای توجه بیشتر به چند نکته مهم بود از جمله فضای ورودی، قسمت بندی ها،جداسازی فضای عمومی و خصوصی، فضاهای انسانی و استفاده درست و کافی از هردو چشم انداز جنوبی و شمالی.

دکوراسیون داخلی منزل ایرانی

دکوراسیون داخلی منزل ایرانی

دکوراسیون داخلی منزل ایرانی

دکوراسیون داخلی منزل ایرانی

دکوراسیون داخلی منزل ایرانی

طبقه اول به گونه ای طراحی شده است که راهروهای داخلی بین واحدهای مسکونی و جداسازی بین فضاها را می توان توسعه داد. روح سادگی در سرتاسر واحدها، برخلاف طراحی های اشرافی آپارتمان های تهران، جریان دارد. فضاهای موجود در این ساختمان محیطی دلچسب از « خانه» و «سکونتگاه» را فراهم می کنند.

طراحی نمای ساختمان

وجود سه درخت چنار نزدیک جنب شمالی سایت در این بخش، مهم ترین بخش از توجه ما را مشغول خود کرده است. علیرغم همه مشکلات تحمیل شده به پروژه ، برای نگهداری از درختان در سایت، مراقبت از آنها در دستور کار تیم طراحی قرار گرفت و در نتیجه شاخصه اصلی نمای بیرونی ساختمان، در حال حاضر این سه درخت چنار می باشد.

نقشه ساختمان مسکونی

با توجه به محدودیت هایی که از جانب شهرداری تهران وجود داشت ،  مراحل ۴ گانه ای در طرح اعمال شد :
سه طبقه نخست از پیاده روی شمالی عقب نشینی کردند تا فضای برای مراقبت از درختان چنار فراهم شود. در طبقه چهارم این عقب نشینی انجام نشد و برای جبران تعادل حجمی در این بنا ، قسمتی از فضای طبقه چهارم به فضای بالکن (فضای سبز) تبدیل شد .

نقشه ساختمان مسکونی

در نتیجه، نمای بیرونی برای دراختیار گرفتن کیفیت و جزئیات ضروری مدیریت شد و درختان در قابی از نمای آجری ساختمان را در آغوش گرفتند. از سوی دیگر، طبقه چهارم( که قرار بود محل سکونت کارفرمای پروژه باشد و اکنون شده است) یک گلخانه روشن در بخش ورودی دارد. دستیابی به این نقطه برای تیم طراحی بسیار مهم بوده است تا بدانجا که آنها در محدوده مقررات حوزه شهرداری کارهای بسیاری انجام دادند.

طراحی نمای ساختمان

نقشه ساختمان مسکونی چهار طبقه

نقشه ساختمان مسکونی

نقشه ساختمان مسکونی

نقشه ساختمان مسکونی

نقشه ساختمان مسکونی

نقشه ساختمان مسکونیآیا این آپارتمان توانسته بود هویت معماری و دکوراسیون منزل ایرانی را به سبکی مدرن و امروزی نشان دهد ؟

طراحی نمای ساختمان

مترجم : بهنام خیری | تحریریه : خانه طرح