طراحی دکوراسیون داخلی منزل در صورت استفاده از رنگ های گرم و روشن می تواند نظر کارفرمایان سختگیر را نیز جلب نماید. در این قسمت، تصاویری از یک خانه مدرن دو خوابه آماده کرده ایم که به سلیقه ایرانی ها تا حدود زیادی نزدیک است. این خانه مدرن دو خوابه در متراژی در حدود ۸۵ متر مربع طراحی و ساخته شده است. همانطور که گفته شد در طراحی دکوراسیون داخلی منزل فوق از سبک مدرن استفاده شده است. طراحی سقف به صورت مدور به همراه نورپردازی انجام شده و در کف سازی از سرامیک ۶۰ در ۶۰ ساده استفاده شده است. در بخش بدنه دیواره ها شاهد بهره گیری از متریال های مدرنی چون سنگ آنتیک ، پنل سه بعدی و دیوار پوش چرمی هستیم. در ادامه توجه شما را به دیدن تصاویر طراحی دکوراسیون داخلی منزل (خانه مدرن دو خوابه) جلب می نماییم. با خانه طرح همراه باشید.

تصاویر طراحی دکوراسیون داخلی منزل (خانه مدرن دو خوابه)

طراحی دکوراسیون داخلی منزل

خانه مدرن  طراحی دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون منزل

طرح داخلی خانه

طراحی دکوراسیون داخلی منزل

طراحی دکوراسیون داخلی منزل

خانه مدرن دو خوابه

دكوراسيون منزل

طراحی داخلی خانه

طراحی دکوراسیون منزل

طراحی دکوراسیون داخلی منزل

خانه مدرن دو خوابه

دکوراسیون داخلی مدرن

دکوراسیون منزل شیک

دکوراسیون مدرن منزل

خانه مدرن دو خوابه

دیزاین داخلی منزل

دکوراسیون منزل ساده

دکوراسیون داخلی خانه

مدل دکوراسیون منزل

دکوراسیون داخلی خانه

طرح داخلی خانه

دیدگاه شما در خصوص طراحی داخلی این منزل مدرن چیست؟ آیا طراحی این منزل مدرن می تواند خواسته های شما از یک خانه دوخوابه مدرن را جلب نماید؟

تحریریه خانه طرح
منبع : khanetarh – 3dexart