نور خورشید در طراحی پلان معماری نقشه مهمی ایفا می کند. لازم است انواع نورهای شمال ، جنوب ، شرق و غرب را بشناسیم و بدین ترتیب برای هر عرصه معماری از نور متناسب با آن عرصه استفاده نماییم. در ادامه به بررسی بهترین نور برای ساختمان و بدترین جهت نورگیری ساختمان به ترتیب و اولویت می پردازیم.

بهترین نور برای ساختمان

بدترین و بهترین نور برای ساختمان کدامند؟

بهترین نور برای ساختمان به ترتیب

۱- نور جنوب

بهترین نور ، نور جنوب است. چرا؟ به این دلیل که هم آفتاب دارد هم نور ، همچنین در تمام طول روز به آن دسترسی داریم.

۲- نور شمال

نور شمال در رتبه بعدی بهترین نور برای ساختمان است. این نور معمولا همراه با افتاب نیست ولی شدت نور در تمام طول روز تقریبا یکسان است.

۳- نور شرق

نور شرق، آفتاب و نور خوب صبح را به همراه دارد و در بعد از ظهر آفتاب جای خود را به نور ضعیف می دهد.

۴- نور غرب

بدترین جهت نورگیری ساختمان مربوط به نور غرب است ولی این به آن معنا نیست که این نور کاربردی ندارد بلکه از این نور بایستی به شکل کنترل شده ای برای عرصه های معماری استفاده کرد.

بهترین نور برای ساختمان

از نور شمال جنوب شرق و غرب برای چه عرصه هایی استفاده نماییم؟

فضای نشیمن و پذیرایی :

همانطور که گفته شد نور جنوب بهترین نور برای ساختمان است. بهترین نور را فضای نشیمن و پذیرایی در نظر می گیریم چراکه اولویت اول مردم ایران توجه ویژه به این فضاست.

بهترین نور برای ساختمان

فضای اتاق خواب :

فضای مهم بعدی اتاق خواب است که پیشنهاد می کنیم از نور جنوب برای این فضا استفاده نمایید. نورشرق نیز با توجه به طلوع آرامش‌بخش صبحگاهی برای فضای اتاق خواب پیشنهاد می شود.

نور شمال بهتر است یا جنوب

فضای آشپزخانه :

با توجه به اینکه آشپزخانه یک فضای گرم است و نور شمال آفتابی به همراه ندارد مطلوب ترین نور ، نور شمال است. اگر نور شمال در دسترس نبود پیشنهاد می کنیم از نور شرق استفاده نمایید و در صورت نبود نور شمال و شرق می توانید از نور غرب به صورت کنترل شده استفاده نمایید.

بهترین جهت قرارگیری ساختمان

چطور نور جنوب و نور غرب را کنترل نماییم ؟

در صورت نیاز به کنترل نور جنوب می توانید از تراس ،  بالکن یا سایه بان استفاده نمایید.

برای کنترل نور غرب می توانید از شیشه های منشوری ، شیت های اکریلیک شیار شده ، شیشه های هوشمند و پرده استفاده نمایید.

نور طبیعی در معماری

نور غرب بهتر است یا نورگیر؟

انتخاب ما استفاده از نور غرب به شکل کنترل شده است.

کنترل نور غرب

به نظر شما بهترین نور برای ساختمان کدام است ؟ دیدگاه خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید.

تحریریه خانه طرح
منبع : khanetarh