پلان فرودگاه به همراه فایل اتوکد

طراحی فرودگاه ها همیشه یکی از حساس ترین مباحث در معماری هستند ، رعایت نکات و استاندارد های این فضا می بایست به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد . البته به این موضوع بایستی اشاره کنیم که طراحی فرودگاه توسط هر مهندس معماری قابل انجام نیست  و از (ادامه مطلب)

پلان ترمینال مسافربری به همراه فایل اتوکد

طراحی پلان ترمینال مسافربری یکی از موضوعاتیست که بیشتر ، دانشجویان معماری با آن سروکار دارند . طراحی ترمینال کار چندان پیچیده و مبهمی نیست و کافیست با اصول طراحی این گونه فضاها آشنایی داشته باشیم . از این رو قبل از طراحی چنین پروژه هایی بهتر است نمونه (ادامه مطلب)

پلان بیمارستان به همراه فایل اتوکد

طراحی پلان بیمارستان یکی از موضوعاتی است که تمامی دانشجویان رشته مهندسی معماری بخصوص در درس طرح 4 با آن روبرو شده اند . با توجه به این امر ، که قبل از طراحی اولیه بهتر است پروژه های مشابه طراحی شده مورد بررسی شما قرار گیرند ، از (ادامه مطلب)

Go to Top