بهترین نقشه ساختمانی ، نقشه هایی هستند که منطبق بر اصول و استاندارد های معماری ، نیازهای کارفرمای پروژه و اقلیم منطقه طراحی شوند. در این بخش به بررسی نقشه ساختمان سه خوابه ای می پردازیم که توسط مهندس خیری برای یکی از کارفرمایان اصفهانی به نام آقای ناصری فرد طراحی شده است. این پلان معماری به صورت فاز یک طراحی شده و سعی شده نیازهای دقیق کارفرمای پروژه در طراحی پلان مدنظر قرار گیرد.در ادامه به توضیحات بیشتر در خصوص نقشه ساختمان سه خوابه می پردازیم.

توضیحات نقشه ساختمان سه خوابه شیک

پلان تیپ طبقات :

با یک نقشه ساختمان سه خوابه بدون پرتی فضا و رعایت اصول حریم خصوصی و عمومی مواجه هستیم! این پلان بدون پرتی فضا طراحی شده که همین موضوع یکی از نکات مهم در طراحی نقشه ساختمانی است. نکته مهم دیگر در طراحی نقشه های ساختمانی توجه به نیاز های کارفرمای پروژه است که در طراحی این ساختمان به صورت کامل به این نیازها توجه شده است. نشیمن بزرگ ۵۴ متر مربعی ، آشپزخانه ای که به تراس متصل باشد ، در نظر گرفتن اتاق خواب مستری که به فضای تراس دسترسی مستقیم داشته باشد و در نهایت طراحی خانه ای که برای یک خانواده ۵ الی ۶ نفره ایده آل باشد.

نقشه ساختمان سه خوابه

نمای پیشنهادی برای نقشه ساختمانی ۶ طبقه :

برای این نقشه ساختمانی ، نمای کلاسیک (نمای رومی) پیشنهاد می شود. هر چند در خصوص نمای ساختمان، می توان، با اعمال تغییرات توسط مهندس معمار ، نمای مدرن ، نئوکلاسیک و … نیز طراحی گردد.

نقشه ساختمانی

نمای رومی ساختمان

نظر شما در مورد این نقشه ساختمانی (نقشه ساختمان سه خوابه) چیست ؟

تحریریه خانه طرح
منبع : khanetarh