طراحی نقشه ساختمان دو نبش جنوبی با وجود قناسی در سطح زمین موضوع این بخش از وب سایت خانه طرح است. همانطور که بارها تکرار کردیم ، کلیه پلان های معماری بر اساس نیاز های کارفرما طراحی می شوند. این پلان بر اساس یک سری از محدودیت ها ، طراحی شده است. از جمله اینکه حیاط در ضلع غربی زمین طراحی شود و … . پلان ۱۲۰ متری که قصد معرفی آن را داریم بر اساس خواسته های کارفرما ، حریم خصوصی ، عدم پرتی فضا و بهبود قناسی زمین طراحی شد.

توضیحات نقشه ساختمان دو نبش جنوبی

بررسی پلان ۱۲۰ متری

نقشه ساختمان دو نبش جنوبی شرقی در ابعاد تقریبی ۱۱*۱۱.۵ طراحی شده است. پلان ۱۲۰ متری با کثر ۱۵ متر مربع راه پله و آسانسور ، دارای فضای مفید ۱۰۵ متر مربع می باشد. این پلان ۱۱۵ متری (متر مربع) به صورت دو خوابه طراحی شده و مجموع طبقات آن شامل طبقه همکف ، طبقه اول و طبقه دوم می باشد. طبقه اول و دوم به صورت تیپ طراحی شده و طبقه همکف به صورت تجاری و دو پارکینگ است.

نقشه ساختمان دو نبش جنوبی- پلان 120 متری

نظر شما در مورد نقشه ساختمان دو نبش جنوبی چیست ؟ آیا طراحی این پلان ۱۲۰ متری که فضای خالصی ساخت بدون راه پله و آسانسور ۱۰۵ متر مربع می باشد مورد توجه شما قرآر گرفت؟

تحریریه خانه طرح
منبع : khanetarh