نقشه ساختمان دو نبش جنوبی | پلان ۱۲۰ متری

طراحی نقشه ساختمان دو نبش جنوبی با وجود قناسی در سطح زمین موضوع این بخش از وب سایت خانه طرح است. همانطور که بارها تکرار کردیم ، کلیه پلان های معماری بر اساس نیاز های کارفرما طراحی می شوند. این پلان بر اساس یک سری از محدودیت ها ، (ادامه مطلب)