نور پردازی در فتوشاپ : ایجاد نور روی شیشه های بیرونی

فتوشاپ یکی از برترین نرم افزار ها در ایجاد و خلق افکت ها و جلوه های ویژه است . نور پردازی در فتوشاپ یکی قابلیت های این نرم افزار است و هر کسی توانایی استفاده از این قابلیت کاربردی (اضافه کردن نور به صحنه) را ندارد . من یکی از (ادامه مطلب)