راه های ارتباطی

شماره تلفن و پیامکی مندرج در این برگه تنها شماره هایی هستند که خانه طرح از طریق آن با کارفرمایان مکاتبه می کند. خدمات خانه طرح در زمینه طراحی در سراسر کشور انجام می شود. دفتر مرکزی خانه طرح در خمین و دفتر نمایندگی در تهران می باشد. لازم به ذکر است در صورت نیاز به هرگونه مشاوره یا خدمات از طریق فرم خدمات و جهت همکاری از طریق فرم همکاری اقدام فرمایید.

ساعت کاری

ایام هفتهصبحبعد از ظهر
شنبه۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
یکشنبه۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
دوشنبه۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سه شنبه۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
چهارشنبه۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
پنجشنبه۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰