راه های ارتباطی

شماره تلفن و پیامکی مندرج در این برگه تنها شماره هایی هستند که خانه طرح از طریق آن با کارفرمایان مکاتبه می کند. خدمات خانه طرح در زمینه طراحی در سراسر کشور انجام می شود. دفتر مرکزی خانه طرح در اراک (خمین) و دفتر نمایندگی در تهران می باشد. لازم به ذکر است در صورت نیاز به هرگونه مشاوره یا خدمات از طریق فرم خدمات و جهت همکاری از طریق فرم همکاری اقدام فرمایید.

ساعت کاری

ایام هفته صبح بعد از ظهر
شنبه ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
یکشنبه ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
دوشنبه ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
سه شنبه ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
پنجشنبه ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰