پلان مدرسه ابتدایی ۱۸ کلاسه به همراه فایل اتوکد

یکی از موضوعاتی که در دوره های آکادمیک معماری ، اساتید معماری از هنرجویان خود می خواهند بحث طراحی معماری مدرسه ابتدایی ، دبیرستان و سایر مجموعه های فرهنگیست . در این بخش به صورت ویژه به موضوع طراحی پلان مدرسه ابتدایی پرداختیم و در این خصوص یک پلان (ادامه مطلب)