پلان ترمینال مسافربری به همراه فایل اتوکد

طراحی پلان ترمینال مسافربری یکی از موضوعاتیست که بیشتر ، دانشجویان معماری با آن سروکار دارند . طراحی ترمینال کار چندان پیچیده و مبهمی نیست و کافیست با اصول طراحی این گونه فضاها آشنایی داشته باشیم . از این رو قبل از طراحی چنین پروژه هایی بهتر است نمونه [...]