لیست ۱۰ تا از بلندترین برج های دنیا

 سایت معتبر skyscrapercenter اسامی بلندترین برج های ساخته شده در سال 2018 در این کره ی خاکی را معرفی کرد . با مشاهده این لیست متوجه شدیم بسیاری از بلندترین برج های دنیا در حال حاضر در کشور های آسیایی و بخصوص کشور چین قرار دارند . نکته جالب