خلاقیت جالب در طراحی استخر ویلا

طراحی استخر ویلا همیشه یکی از موضوعات جذاب ساختمان های ویلایی بوده است . افزودن یک استخر در طراحی خانه را یک قدم رو به جلو تلقی کنید ولی بدانید که برای داشتن این فضای باز، باید عناصر دیگری را هم در نظر بگیرید؛ صحبت از استخری با سرپوش (ادامه مطلب)