مرجع معماری و دکوراسیون داخلی

نمای خارجی

/نمای خارجی

طراحی منزل مدرن و زیبا در تهران

طراحی منزل مدرنی که در بسیاری از وب سایت های معتبر خارجی سروصدای زیادی به پا کرد . این منزل مسکونی خانه شریفی ها نام دارد . یکی از شاخصه های مهم این خانه نمای گردانی است که متناوب با فصول سال نمایی درونگرا و برونگرا به خود می گیرد . با خانه طرح (بیشتر…)

نمای ساختمان مسکونی تجاری مدرن

موضوع پروژه : نمای ساختمان مسکونی تجاری
معماران: استودیو UN
مکان: خیابان لی تویسن دی اور۲۵, ۱۰۰۰، بلژیک، بروکسل (بیشتر…)

خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی

نام پروژه : طراحی نمای ساختمان مدرن
معماران: ECDM
موقعیت: خیابان ژنرال مالرت جوینویل، آرکویل ۹۴۱۱۰، پاریس، فرانسه (بیشتر…)

طراحی نمای هتل با اشکال بیضی

هتل ها یکی از مکان هایی هستند که خواسته یا نخواسته پای بسیاری از مردم به آنها باز می شود . اینبار تیم معماری خانه طرح به سراغ پروژه ای رفت که به خاطر نمایش بسیار مورد توجه قرار گرفته است . طراحی نمای هتل توباز در اتریش بسیار خاص و (بیشتر…)

نمایش مطالب بیشتر