دکوراسیون اداری مدرن به همراه عکس های بسیار زیبا

این دکوراسیون اداری مدرن ، فریفُرم (فرم آزاد) کار شده است . طراحی این بنا توسط تیم طراحی معروف ۳deluxe در درجه اول محوطه ی ورودی دفتر را هدف قرار داده و ماموریت آینده نگرانه ی شرکت را در حین ورود ، هم به مشتریان و هم به کارکنان القا میکند. این طراحی، (بیشتر…)