پلان بیمارستان به همراه فایل اتوکد

طراحی پلان بیمارستان یکی از موضوعاتی است که تمامی دانشجویان رشته مهندسی معماری بخصوص در درس طرح ۴ با آن روبرو شده اند . با توجه به این امر ، که قبل از طراحی اولیه بهتر است پروژه های مشابه طراحی شده مورد بررسی شما قرار گیرند ، از این رو یک (بیشتر…)